De hotels

in de Azoren

Staatsvorm en Regering

De in 1993 aangenomen grondwet maakt Andorra tot een soevereine parlementaire democratie die de co-prinsen als staatshoofden behoudt, maar het regeringshoofd de uitvoerende macht biedt. De twee co-prinsen regeren gelijkwaardig met beperkte bevoegdheden die geen veto over overheidshandelingen omvatten. Zij worden in Andorra vertegenwoordigd door een afgevaardigde.

De manier waarop de twee prinsen worden gekozen maakt Andorra tot een van de politiek meest afwijkende landen op aarde. Een van de co-prinsen is de president van Frankrijk. De andere co-prins is de huidige katholieke bisschop van de Spaanse stad La Seu d’Urgell. Omdat geen van beide prinsen in Andorra woont, is hun rol bijna volledig symbolisch.

Andorra is sinds 1978 ingedeeld in zeven bestuurlijke eenheden, ‘parròquies’ of ‘comúns’ genaamd: Andorra la Vella (tevens de hoofdstad), Canillo, Elcaldes-Engordany, Encamp, La Massana, Ordino en Sant Julià de Lòria.
Het belangrijkste wetgevende orgaan van Andorra is de eenkamerige Algemene Raad van de Valleien (Consell General de les Valls), die 28 zetels telt. De helft van de parlementsleden (14) wordt verkozen via een stelsel van evenredige vertegenwoordiging, de andere helft volgens een districtenstelsel. Voor alle volksvertegenwoordigers geldt een termijn van vier jaar. De defensie van het land valt onder de verantwoordelijkheid van Frankrijk en Spanje.

 

De regering (Govern) wordt gevormd door het regeringshoofd (Cap de Govern), die verkozen wordt door de Algemene Raad, en de door hem aangestelde ministers. Momenteel bestaat de regering uit leden van de Liberale partij van Andorra, met Albert Pintat als premier. De Sociaaldemocratische Partij maakt deel uit van de oppositie en verder zijn er nog de partijen: Centrum-Democraten, Partij voor de 21ste Eeuw en de Partij Renovació Democràtica.

Economie

Het toerisme is de belangrijkste economische sector van Andorra, het zorgt voor ongeveer 80% van het BBP. Jaarlijks bezoeken 9 miljoen toeristen Andorra, aangetrokken door de belastingvrije status van Andorra en door de vele recreatiemogelijkheden, zowel in de zomer als in de winter.

Na het toerisme is de bankensector de belangrijkste economische sector als gevolg van het aantrekkelijke belastingklimaat van Andorra. In de grondwet van 1993 is een verschuiving opgetreden van een economie die vooral op belastingvrij winkelen steunde, naar een die is gebaseerd op de internationale bankensector. De overheid legt heffingen op import en financiële transacties. Deze zorgen voor de staatsinkomsten in Andorra, omdat er geen inkomstenbelasting en andere directe belastingen zijn.

De landbouwproductie is beperkt, want slechts 2% van het land is bebouwbaar, het meeste voedsel moet daarom worden geïmporteerd. De belangrijkste veeteelt is het fokken van schapen. De voornaamste exportproducten zijn sigaretten, sigaren en meubels.
Lid van EU

Andorra is geen volwaardig lid van de Europese Unie, maar heeft wel een speciale verhouding met de Unie. Andorra wordt bijvoorbeeld behandeld als lid van de EU voor handel in vervaardigde goederen, maar niet als het gaat om landbouwproducten. Andorra heeft geen eigen munt en gebruikte voorheen de Franse franc en de Spaanse peseta. Nu gebruikt men de Euro als betaalmiddel. In oktober 2004 begonnen de onderhandelingen tussen Andorra en de EU met een overeenkomst die toestond dat Andorra zijn eigen munten mag slaan.