Economie Andorra


Het toerisme is de belangrijkste economische sector van Andorra, het zorgt voor ongeveer 80% van het BBP. Jaarlijks bezoeken 9 miljoen toeristen Andorra, aangetrokken door de belastingvrije status van Andorra en door de vele recreatiemogelijkheden, zowel in de zomer als in de winter.

Stad AndorraNa het toerisme is de bankensector de belangrijkste economische sector als gevolg van het aantrekkelijke belastingklimaat van Andorra. In de grondwet van 1993 is een verschuiving opgetreden van een economie die vooral op belastingvrij winkelen steunde, naar een die is gebaseerd op de internationale bankensector. De overheid legt heffingen op import en financiële transacties. Deze zorgen voor de staatsinkomsten in Andorra, omdat er geen inkomstenbelasting en andere directe belastingen zijn.

De landbouwproductie is beperkt, want slechts 2% van het land is bebouwbaar, het meeste voedsel moet daarom worden geïmporteerd. De belangrijkste veeteelt is het fokken van schapen. De voornaamste exportproducten zijn sigaretten, sigaren en meubels.

Lid van EU

Andorra is geen volwaardig lid van de Europese Unie, maar heeft wel een speciale verhouding met de Unie. Andorra wordt bijvoorbeeld behandeld als lid van de EU voor handel in vervaardigde goederen, maar niet als het gaat om landbouwproducten. Andorra heeft geen eigen munt en gebruikte voorheen de Franse franc en de Spaanse peseta. Nu gebruikt men de Euro als betaalmiddel. In oktober 2004 begonnen de onderhandelingen tussen Andorra en de EU met een overeenkomst die toestond dat Andorra zijn eigen munten mag slaan.